Erna Anema

Schilderijen uit de serie ‘Luchtschaduwen’

Erna Anema:

“Ik ben gefascineerd door veranderingen in – of spelingen van – het licht, verschijnen en verdwijnen, waardoor vormgrenzen zowel zichtbaar als ook onzichtbaar worden. Dit verschijnsel verbeeld ik in grote olieverf schilderijen.

In mijn schilderijen onderzoek ik grenzen. Daar waar kleuren onderling meer verschillen dan overeenkomen, ontstaat een grens.

Op groot formaat schilder ik kleurlaag over kleurlaag met een strikte choreografie, in uiterst dunne transparante lagen aangebracht.

De vormen die ik schilder komen voort uit de fysieke beweging, die ik maak met mijn kwast. De vormen die daardoor ontstaan, representeren mijn fascinaties opgedaan tijdens mijn reizen naar verre streken: rotsen, ijs, water, wolken, hemel of aarde.

Misschien wel dankzij die reizen voel ik me juist een schilder in de Hollandse traditie: Licht & Lucht

Aan mijn verfhandschrift vallen de beslissingen af te lezen, die ik nam om mijn onderwerp zichtbaar te maken. Zulke beslissingen vormen daarmee een belangrijk beeldend onderdeel van mijn werk.”

Erna Anema woont en werkt in Noord-Holland.
Ze volgde haar opleiding aan de Rietveld Academie en daarna aan de Rijksacademie in Amsterdam en exposeert in binnen- en buitenland. Ook is zij hoofddocent aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Werk van haar is in bezit van diverse binnen- en buitenlandse musea onder andere het museum Voorlinden in Den Haag.

Paintings from the ‘Sky Shadows’-series (“Luchtschaduwen”)

Erna Anema:

“As an artist, I have always been fascinated by light; the clearances of light can make forms either appear or disappear, as a result of which boundaries in my paintings become both visible and invisible. ­­­­My interpretation of this phenomenon is depicted in large oil paintings.

In my paintings, I explore boundaries. At the intersection where colors start to contradict, boundaries emerge.
I brush extremely thin and transparent layers of oil paint on vast canvases, using the flow of my breath.

The shapes that arise on the canvas, stem from the physical movement of me and my brush. The images that appear, characterize my fascination for natural patterns – rocks, ice, clouds, the sky and the earth – that years of travelling around the world have given me.

Maybe it’s because of these travels, that I see myself as a painter in the Dutch tradition: Light & Sky

Every brush stroke represents a decision, which I use to make these images visible. These decisions form a big visual part of my work.”

Erna Anema lives and works in North Holland. She finished her education at the Rietveld Academy and then at the Rijksacademie in Amsterdam and exhibits at home and abroad. She is also a senior lecturer at the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam. Her work is in the possession of various national and international museums, including the Voorlinden museum in The Hague.